…den segrar över våra tankar under yogapraktiken så att vi kan vara mer fokuserade i ögonblicket.

Skapar närvaro

Glottis – Struphuvudets ljudapparat, bestående av stämbanden och röstspringan.

Med Ujjayi-andetag andas du in och ut ur näsan med slutna läppar och ett avslappnat uttryck – inget andetag passerar läpparna. Läpparna stängs försiktigt och även om andetaget passerar genom näsborrarna ligger tonvikten i halsen. Du skapar en förträngning i halsen som om du andas in och ut ur ett tunt sugrör.

Medan du håller munnen stängd ska du vara uppmärksam på spänningar i tänderna, käken, halsen eller nacken, försök att ha en avslappnad attityd och försök mjukna.

Du kan känna andetaget bak i halsen när du andas in och ut. I början kan ljudet vara ganska högt men med tid blir det mer och mer subtila ljud, allt eftersom andningsmusklerna tränas. Med tid märks ingen skillnad i ljud mellan utbytet av in- och utandningscykler vilket kan vara en utmaning i början.

Skapar värme

Ujjayi-andetaget hjälper oss att värma upp kroppen från insidan vilket underlättar rörelsen igenom yoga-positionerna. Som en bonus, fungerar andetaget som en detox och rensar ut skräp från kroppens vävnader. En annan aspekt av andetaget är att det hjälper dig att stilla tankarna och på så vis bli mer närvarande i stunden.

Här är en video med Sadie Nardini som beskriver Ujjayi andetaget:

Vinyasa yoga är synkroniserad rörelse och andning. Du använder Ujjayi andetag.

Såhär gör du:

  1. Andas in och andas ut djupt genom munnen.
  2. På utandning, föreställ dig att du ska skapa imma på ett par glasögon. Då skapas ett ljud i den bakre delen av halsen.
  3. När du är bekväm med andas ut, börjar tillämpa samma teknik i halsen till inandningen. Det är där namnet på andningen kommer från: Det låter som havet. (Det låter också som Darth Vader)
  4. När du kan kontrollera halsen på både in- och utandning, stäng munnen och börja andas genom näsan. Fortsätta tillämpa samma teknik i halsen som du gjorde när munnen var öppen. Andningen kommer att låta som ”havet” och detta är Ujjayi andetag.

Tips: Ett annat sätt att tänka på i Ujjayi andning är att visualisera halsen som en trädgårdsslang, med andningen som passerar genom som en rännil av vatten. Om du placerar tummen delvis över öppningen på slangen ökar du kraften i vattnet som kommer igenom. Detta är samma sak som du gör med din hals under Ujjayi andning. Luften som kommer in genom förträngda halsen är en kraftfull, riktad andetag som du kan skicka in de delar av kroppen som behöver det under yoga.

Kommentera