Mark Robberds som är från Australien började med yoga 1997 och älskade det från Dag 1. Han började utbilda sig inom Iyengar och fortsatte efter det till Mysore för att gå i lära hos Pattabhi Jois. Han har även studerat med R. Sharath och certifierades av honom 2010.  År 2013 deltog han i Richard Freemans lärarutbildning i Boulder, Colorado.

2015 började Mark utforska andra rörelsepraxis – först gymnastik och handstående och sedan som student på Ido Portal.

Han säger om sin undervisning:
I undervisning tycker jag om att integrera rörelseinriktningen för modern yoga-övning. Under månadslånga fördjupningar och workshops undervisar vi på ett icke-dogmatiskt sätt – med varje individ undervisad enligt deras behov.
I workshop undervisar vi grunden, funktionell rörelse och olika sträck-tekniker, aktiv, aktiv assisterad, progressivt laddad, slutkontroll och passiv. Och vi utforskar rörelseprinciper för gymnastik. Detta är pågående forskning och undersökning eftersom vi alla hjälper till att omdefiniera och utveckla den moderna yogapraktiken. Pranayama, meditation samt samtal om filosofi och syftet med övning och yogatraditionen ingår alltid i våra kurser.