Lotus – Padmasana

Det viktigaste vid Padmasana (Lotus) är att skydda knäna, som kan vara mycket sårbara i Lotus och dess variationer. Lotus kräver en hel del flexibilitet i höfterna. Och när höfterna inte är tillräckligt ”öppna”/flexibla kan knäna pressas för hårt, bli ansträngda och/eller skadade.
Anatomiskt är höften en kul- och hylsled , vilket innebär att den är konstruerad för ett brett och varierat utbud av rörelser. Knäet är emellertid en gångjärnsled , inte avsedd för samma typ av rörelse. Därför är det avgörande,  när du förbereder för Lotus, att utveckla din flexibilitet i höfterna , så att knäna inte äventyras.  Här har du exempel på bra höftöppnande rörelser och övningar.

Höftöppnare med Kino:

Anatomin bakom lotus, stretcha rumpan med David Keil:

Passiv höftöppnare med Kino:

Höftöppnare:

Hittade en video om hur man tränar sig in i Lotus (Padmasana):

Sadies höftöppnare:

Mera Sadie:

Kommentera