Vad är Yoga Nidra?

Yoga Nidra är en enkel, kraftfull yogapraktik som leder till fysisk, känslomässig och mental avslappning.
Praktiseringen av Yoga Nidra kräver inga förkunskaper. Den utförs liggande i Savasana (död mans ställning) och du blir guidad genom avslappningen. När vi praktiserar denna teknik låter vi kroppen somna samtidigt som vårt sinne behåller fokus och medvetande.

I de olika stegen rör vi oss från stora förnimmelser av kroppen till små genom kroppens olika lager av varande (koshas). 

Det som är genomgående för all praktik av Yoga Nidra är kropps-scanning, eller att flytta vårt medvetande igenom kroppen. Hur detta genomförs ser olika ut i olika traditioner och skolor.

Yoga Nidra passar alla som vill komma ner i varv, slappna av och praktiseringen skapar en bra balans i kropp och själ. Se till att ligga bekvämt och hjälp gärna kroppen med bolster, kuddar, filtar och ögonkudde för att verkligen kunna slappna av.


Förberedelse-
Sätt en intention, en sankalpa… men bara om du vill ❤️
Att sätta en sankalpa är ett steg i praktiseringen av Yoga Nidra där du ges möjlighet att så ett frö i ditt undermedvetna som kan leda till läkande och förändring i positiv riktning. En sankalpa är en kort, positiv mening som du fastställer innan din praktisering och sedan upprepar mentalt för dig själv i nutid, som om det redan har hänt, exempelvis: 

  • Jag är lycklig
  • Jag har inre frid
  • Jag läker mig själv

Varför är sankalpa viktigt?
Det är viktigt att veta vad du vill i livet och vart du är på väg för att kunna kanalisera din energi.
Som Cheshirekatten säger till Alice i Underlandet:

Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar
Så ta dig tid för att hitta just din riktning.


Effekter

Många upplever nästan omedelbara fysiska fördelar som minskad stress och bättre sömn. Praktiseringen ger dig en total djupavslappning som släpper mentala och fysiska spänningar. Effekten av 20-30 minuter Yoga Nidra kan jämföras med två-tre timmars sömn (men ersätter inte vanlig sömn). 
 

När du iakttar tankar som kommer, utan att agera, bara iaktta så tappar de sin bärkraft… löses upp och försvinner.

 

 

Gör det bekvämt för dig med bolster, filt och ögonkudde

Hjärnvågorna

Allt sker i hjärnan… våra hjärnvågor påverkas under Yoga Nidra.

Beta13-25 svängningar eller impulser per sekund, normal, aktiv
Alpha
8-12 sväng./sek., avspänd
Theta4-7 sväng./sek., dröm, sömn
Delta1-3 sväng./sek., djup sömn

Att lära sig om de olika typerna av hjärnvågor låter oss förstå att våra mentala processer, känslor, aktiviteter och beteenden genererar ”energi” i våra hjärnor. Nyckeln är därför att vara medveten om det, lära sig att slappna av och vara mer mottaglig såväl som intuitiv, samt att jobba på vår emotionella hantering så att vår ångest arbetar för oss istället för mot oss.

Yoga Nidra och hjärnvågorna

I första steget av Yoga Nidra skapas fysisk avslappning som minskar stress vilket gör att Beta-hjärnvågor sjunker avsevärt.

I det andra steget skapar djupandningen en ökning av ”må bra”-hormonet serotonin som visas på EEG. Alfa-, Theta- och Delta-hjärnvågor ökar också.

Det tredje stadiet av Yoga Nidra främjar Alfa hjärnvågor. Under detta skede är mental och emotionell balans och uppmärksamhet i fokus. 
Mindfulness stimulerar alla nio funktioner i hjärnans främre cortex, främjar minne, koncentration och problemlösning samtidigt som ångest och depression minskar.
Intuition och kreativa lösningar är förknippade med Theta, det fjärde stadiet av Yoga Nidra. Anandamid, ”salighet molekylen” hämmar bildandet av cancerceller. Yoga Nidra ”händer” när hjärnan är i Delta, men man förblir medveten.

Sammanfattningsvis producerar Yoga Nidra låg Beta, ökar och balanserar Alfa och Theta och producerar Delta.
Den fysiska kroppen förändras när sinnet förändras. Yoga Nidra ändrar bokstavligen ”sinnets variationer” genom att bromsa hjärnvågs-frekvenserna.

Sleep is the best meditation
The Dalai Lama

Det finns flera gratis Nidras på både SoundCloud och Youtube, testa dig fram och hitta din favorit. Jag har spelat in min första Nidra och den ligger nedan (det kommer flera).
Här kan du köpa Nidras, jag älskar Grundande YogaNidra för Närvaro: http://johannahector.com/yoganidra-meditation

Good to know

Här kan du läsa om slutsatsen av en PET-scan på hjärnan under Yoga Nidra gjord på på Rikshospitalet i Köpenhamn.

Medvetandet under Yoga Nidra är i ett mycket djupt och stabilt tillstånd.

Samtidigt visar mätningarna, för första gången, att man i ett så djupt tillstånd kan vara fullt medveten – att man både kan uppleva och styra hjärnans aktivitet medvetet. Detta bekräftar att meditation är ett fjärde medvetandetillstånd, vid sidan av dröm, sömn och vakenhet (Se också Det avspända tillståndet och vetenskapen).

Inlägget från denna undersökning finns att läsa här.

Kommentera