Yin Yoga - vattenelementet

Vattenelementet är det sista elementet i den närande cykeln och sägs vara livets rot. Det styr kraften inom oss och man säger att en stark njurenergi leder till ett långt liv.Vattenelementet representerar bland annat flödet i kroppen, och allt runt omkring oss, och är därför ett av de viktigaste ämnet för överlevnad. Vatten kan vara rent eller smutsigt, varmt eller kallt, det ser till att allt inom oss flödar med sin kraft och det ger oss möjlighet att växa.

Njurarna är som en pilot som kickar igång både kroppen och själen och sägs vara Qi´s ankare i kinesisk medicin. De reglerar vätska, flöde och energi till varje cell och både kyler och återfuktar kroppen. Njurarna hjälper också till att stabilisera hjärtat och blodtrycket bland många andra saker och representerar även intelligens, perception och minne. Urinblåsan  lagrar urin och fungerar inte denna riskerar hela systemet att fyllas med “skräp”. 

Känslor, egenskaper och karaktärsdrag som visar sig i vattenelementet är rädsla, ångest, trötthet, svårt att anpassa sig och en känsla av att inte vara grundad när vi är i obalans och man kan lätt känna sig ensam. I balans är man en bärare av visdom, beslutsamhet och vilja.

Balans
Balans i detta element ökar din vilja, dina visioner och drömmar.

Obalans
En obalans ger känslor av rädsla och tvivel. Rädsla handlar ofta om att hålla sig fast vid beteenden och känslor, istället för att släppa saker och ting.

Livsenergi - prana

Våra kroppar består av energi, det är man överens om både inom kvantfysik och österländsk medicin. Det finns informationsöverföring som ligger utanför vårt nervsystem och det sker genom elektromagnetiska impulser på olika frekvenser. Att du och jag består av energi är med andra ord vetenskap.
Så hur fungerar det här då?

Med flöde
Med flöde i meridianerna får vi vitalitet, balans, påverkar metabolismen, på vilket sätt och hur snabbt, våra celler förändras. Alla stagnationer och blockeringar är därför skadliga för vårt meridiansystem.
Utan flöde
När vi saknar flöde i våra meridianer uppstår olika besvär som stelhet, spänningar, smärta och sjukdomar. Blockeringar och stagnationer kan komma sig av rent fysiska besvär som överbelastning eller monotona rörelser men de kan också komma sig av känslomässiga blockeringar. Genom att arbeta med att lösa upp  blockeringar och skapa balans och flöde kan man komma åt både fysiska och känslomässiga problem.
Öka flödet
Du arbetar med att hålla kanalerna öppna genom akupressur, akupunktur, massage, rörelse, thai chi, Qi gong, yoga, tankekraft, och alla sätt och system som uppmuntrar flöde.

Meridianerna
Meridianerna är uppdelade i 12 meridianer och har fått namn efter de organ som de servar. De här 12 meridianerna vandrar runt i kroppen och där en Yin-meridian slutar tar en Yang-meridian vid.

Meridianerna fungerar som ett energitransportsystem. (Precis som blodådror transporterar runt blodet) så är meridianerna det system som transporterar vår livsenergi, det vi i yogan kallar prana.

Meridianernas kanaler går både djupt in i kroppen, in i kroppens organ och ytligt ut mot huden. Vid huden finns aku-punkter där energin är högre, de är som en ansamling av energi och fungerar som förstärkare som skickar energin vidare längs dess kanal. Dessa punkter kan stimuleras på olika sätt för att öka energiflödet i meridianen.

Njur- och urinblåsemeridianerna

Urinblåsemeridianen

Påverkar huvudets, nackens, ögonens, ryggens och de nedre extremiteternas sjukdomar, sjukdomar i stussen samt febersjukdomar och psykiska störningar.
Njurmeridianen
Påverkar lungornas, halsens, magens, tarmarnas, urin- och könsorganens och de nedre extremiteternas sjukdomar samt febersjukdomar.

Yin Yoga övningar för vattenelementet

I Yin Yoga placerar vi kroppen i olika positioner för att påverka energin i dessa meridianer. Och vintern är kanske vår tydligaste och mest tillgängliga tid för yin och den inre världen.

Att aktivera njur- och urinblåsemeridianerna gör att du blir lugn, avslappnad och balanserad. Finns det obalanser i dessa meridianer sägs det vara kopplat till oro, rädslor och ångest. Övningarna är extra bra att göra efter att man har stressat och haft mycket runt sig. Du kan välja ut vissa övningar och reflektera gärna över valet. Vi tenderar alla att välja den enklaste vägen om det finns en sådan. Varför är det så? Lyssna på kroppen, där motståndet är störst är effekten också det.

Stanna 3-10 minuter. Andas lugnt, lyssna på kroppen och vila minst en halv minut mellan alla övningar.

Then is when the magic happen! 

Min spellista

Här är en av mina spellistor, jag väljer gärna lugna låtar med text även om jag vet att den största effekten kan komma ur tystnaden. Jag ser det som en större utmaning att vara i tystnad och tycker att du ska utforska effekten av det på egen hand. 

Tips enligt traditionell kinesisk medicin

För ett hälsosamt åldrande behöver vi skydda njurmeridianens qi och essens så tidigt som möjligt. Saker som hjälper är bland annat en hälsosam livsstil med regelbunden och tillräcklig sömn, balanserad kost, fysisk aktivitet, ett sunt sexliv och förmåga att hantera livet med mindre rädsla.

Vi går in i en lugn period enligt tkm men i väst upplever vi mer stress än någonsin under tiden fram till jul så med detta sagt. Här är en lista på do and don’ts för att stärka vattenelementet i din kropp. Håll dig varm både på in- och utsida, ät lugnt och vila mycket.

Livet snurrar konstant även när du inte tittar på… 

Chinese Medicine Kidneys

Kommentera