Vinyasa – jump through

Skapa ett härligt FLOW i din practice och lär dig flyta mellan dina asanas. Det kräver mycket övning och du kanske aldrig lär dig men man säger ju att det är resan dit som räknas så öva, öva, öva.

Vinyasa

Ordet vinyasa kommer från två sanskrit-ord;
nyasa som betyder att placera sig
vi som betyder på ett speciellt sätt

Ofta brukar man förklara vinyasa som en förutbestämd rörelse som
synkroniseras med ett medvetet andetag. För varje rörelse finns ett korresponderande andetag så att varje rörelse följer i total harmoni en efter en.
Vanligtvis är inandningen länkad till uppåtriktade, öppnande rörelser på samma sätt som komprimerande, grundande och stabiliserande rörelser följer utandningen.
Andningen (den segrande andningen, ujjayi) skapar en mjuk vibration över den mjuka gommen som värmer upp inandningen innan den går in i kroppen.
Här förklarar David Robson på ett bra sätt hur det hänger ihop med andning, kroppslås och drishti. Namasté

Bra tips med David Robson: