Legs and abs- Liggande ben och magträning med Tracy Anderson

Detta är ett ben- och magpass från liggande position. Tänk på att utgå från en ”stjärna” i tanken när du gör alla rörelser. Tracy sträcker kroppen åt alla håll för att stärka själva kroppskärnan, din core. Ben och magpasset är 12 minuter.

Övningarna är från hennes dvd Tracy Anderson Mat workout.

Have fun!

Kommentera