All hypnos är på sätt och vis självhypnos då det är en intern process.

Hypnos är ett naturligt tillstånd som vi hamnar i flera gånger varje dag. Du vet det där behagliga, drömliknande tillståndet helt utan några störande tankar där du bara är. Som innan du somnar eller precis innan du ska vakna, eller när du dagdrömmer och fantiserar. När vi befinner oss där har vi en direktlänk till vårt undermedvetna och det kan du utnyttja genom självhypnos.

Självhypnos

Hypnos framkallad av sig själv kallas för självhypnos. Självhypnos är ett effektivt sätt att förändra ett beteendemönster hos sig själv, att boosta sin inre kompass eller för att sätta mål.
Självhypnos kräver upprepad övning och det finns fyra komponenter som måste ingå, motivation, avslappning, koncentration och riktning (mål).

  • Motivation måste komma från det syfte (mål) man tänker på.
  • Kroppen behöver slappna av, detta kan ske genom djupandning och exempelvis kroppsscanning.
  • Det är viktigt att vara koncentrerad och inriktad på sin självhypnos.
  • Du behöver koncentrera dig på målet, väcka det undermedvetna och bestämt rikta det till en viss utveckling eller förändring.

Hur gör man?

Enkelt förklarat
Sätt dig i ett avslappnat tillstånd genom valfri teknik (hjärnans frekvens sänks till alfavågor). När hjärnan sänker sin frekvens kommer du åt ditt undermedvetna, den del av hjärnan där känslor och beteenden lagras. Den rationella delen av hjärnan kopplas bort och du kan ersätta negativa tankar eller mönster med mer positiva. I självhypnosen visualiserar du också det resultatet du vill ha. Självhypnos funkar för allt du vill jobba med och förändra.

När en positiv medvetet vald instruktion (affirmation) upprepas inom oss själva över tid blir det till slut en sanning.

När du lärt dig grunden i självhypnos kan du använda det i stunder av stress, frustration eller när du känner dig svag.

Inspelad självhypnos

Jag har pratat in en självhypnos för styrka och trygghet (22 min), använd gärna den eller låt den inspirera dig till att skapa en egen.

Upprepa

Ju oftare du mediterar eller gör en självhypnos desto större effekt får det för dig. All tid du avsätter är en investering i dig själv och i ditt liv. Du är inte dina tankar men de har stor inverkan på dig och ditt liv och du kan förändra de tankar som inte gagnar dig.

Om de olika hjärnvågorna

När hjärnan arbetar kommunicerar miljarder hjärnceller med varandra med hjälp av mycket små elektriska impulser (hjärnvågor). Hjärnan är elektriskt aktiv dag och natt, livet igenom. Allt vi gör, tänker och känner påverkar hjärnvågorna. När vi är glada, tillfreds och avslappnade syns det på hjärnvågsmönstret. När vi blir utsatta för hån och hårda ord påverkar det också mönstret på våra hjärnvågor. Allt påverkar oss, hela kroppen och vårt sinne, i en ständigt pågående återkoppling till vår hjärna. 

Olika frekvenser

Det finns fem typer av hjärnvågor, och de fungerar nästan som musikaliska toner. Vissa har låga frekvenser, andra har höga frekvenser. Tillsammans har de kraften att skapa harmoni. Att lära sig om de olika typerna av hjärnvågor låter oss förstå att våra mentala processer, känslor, aktiviteter och beteenden genererar energi i våra hjärnor.
Nyckeln är därför att vara medveten om det, lära sig att slappna av och vara mer mottaglig såväl som intuitiv, samt att jobba på vår emotionella hantering så att vår ångest arbetar för oss istället för mot oss.

Gamma-vågor – samordnar
30-80 hz
Samordnar aktiviteten i olika hjärnbarksområden och binder samman olika sinnesintryck till en helhet.

Betavågor – problemlösande
14-30 hz
Den vanliga rytmen hos en vaken, uppmärksam person som med öppna ögon analyserar sin omgivning och försöker lösa problem. Särskilt framträdande vid pannloberna.

Alfavågor – avslappnad
8-13 hz
Alfavågor uppstår i det där tillståndet när vi är avslappnade men ännu inte sover. När vi ligger i sängen och slappnar av, innan vi somnar. Alfavågorna, som signalerar medveten uppmärksamhet, är bron till det omedvetna, som representeras av ännu lägre frekvenser (theta och delta).
Aktiviteter som framkallar alfavågor har positiva hälsoeffekter.

Thetavågor – djup fokus
4-7 hz
Thetavågor är mestadels relaterade till fantasi, reflektion och sömn. Det är de dominerande hjärnvågorna hos mindre barn. Hos vuxna uppträder thetavågorna vanligtvis bara under drömmar och dåsighet, samt vid starka känslor. Thetavågor bildas djupt inne i hjärnan och reflekterar omedveten aktivitet associerad med känslor och drömmar. Både när man kommer nära omedvetna minnen under djup meditation, och nära förträngda känslor i terapi, ökas thetaaktiviteten.

Deltavågor – drömlös sömn
1-3 hertz (vågor per sekund).
Lägre frekvens än så här kan det inte bli. Intressant nog är de vanliga hos bebisar och småbarn. Ju äldre vi blir, desto färre av dessa hjärnvågor producerar vi. Vår sömn och förmåga att slappna av blir gradvis värre under årens lopp. Förekommer normalt under djup drömlös sömn. De höga och breda deltavågorna är viktiga för vår återhämtning. 
Deltavågorna anses också ha att göra med att hjärnan kopplar sig fri och söker sig till det undermedvetna.

Kuriosa

Det är bara två rädslor som är medfödda, rädslan för fall och rädslan för plötsliga höga ljud. – alla andra rädslor är inlärda. 

Kommentera