Pranayama är andningsövningar som syftar till att kontrollera och öka din prana (livskraft). Andningen är nära förbunden med ditt sinne och speglar ofta ditt mentala och emotionella tillstånd. Bara genom att bli uppmärksam på den naturliga och spontana andningen följer en upplevelse av ökad närvaro. Dessutom fördjupas och lugnas andningen av sig själv, vilket leder till frigörande av fysisk, mental och emotionell stress.

Vissa anser att det är viktigare att träna andning än asanas (fysiska övningar/positioner). Testa dig fram, övningarna behöver inte ta lång tid och kan göras när som helst, på jobbet, bussen, eller när man är ute och promenerar. Jag brukar göra någon andningsövning varje dag.  Ställ inte så höga krav på dig själv. Några minuter om dagen ger otroligt mycket.

Bildresultat för nadi shodana

Hur andas Du?

Notera hur din andning skiftar mellan höger och vänster näsborre under dagen och om du kanske mår olika beroende på vilken näsborre som är aktiv. När du andas mest genom den vänstra näsborren betyder det att den högra hjärnhalvan är aktiv och du är lugn och avslappnad medan om höger näsborre är den som är dominerande är vänster hjärnhalva aktiv och du är pigg och alert.

Vill du bli pigg – Andas genom höger näsborre.
Vill du bli lugn – Andas genom vänster näsborre.

Balansera nervsystemet med växelandning

Nadi Shodana kallas även för växelandning. Den renar kroppens nadis (energikanaler) och ger fokus genom att balansera nervsystemet. Höger näsborre är kopplad till det sympatiska nervsystemet och vänster till det parasympatiska nervsystemet.

 1. Sätt dig bekvämt, upprätt med vänster hand på knäet, handflatan upp och med pekfinger och tumme ihop. Använd höger hand (Vishnu mudra), håll för höger näsborre och andas in genom vänster.
 2. Håll för båda näsborrarna.
 3. Håll för vänster näsborre och andas ut genom höger.
 4. Andas nu in genom höger näsborre.
 5. Håll för båda näsborrarna.
 6. Håll för höger näsborre och andas ut genom vänster.
 7. Och fortsätt så.
Bildresultat för vishnu mudra
Vishnu mudra

Gas och broms

I kroppen fungerar det parasympatiska nervsystemet som en broms som skapar vila och återhämtning och det sympatiska nervsystemet styr aktiviteten och fungerar som en gaspedal. Andningen är nyckeln som skapar balans mellan gas och broms genom att aktivera det parasympatiska nervsystemet.
Utan denna aktivering går vi på högvarv och kan på sikt leda till stressrelaterade sjukdomar.

Fördelar med andningsövningar

 • Minskar stress
 • Ökar koncentrationsförmågan
 • Aktivera det parasympatiska nervsystemet som ger lugn och ro
 • Ökar syreintaget i kroppen
 • Förbättrar matsmältningen
 • Ökar lungkapaciteten
 • Förankrar dig i nuet

Tips på övningar

Sitt bekvämt, upprätt.  Bestäm innan hur många minuter du ska sitta genom att exempelvis sätta ett larm. Det är bra att ha en början och ett slut. Slut ögonen och försök fokusera på andetaget. När du är klar, öppna försiktigt ögonen och tacka för stunden du givit dig själv.

Nadi shodana- se ovan.

Sama Vritti– (Sama betyder lika och vritti betyder rörelse). Målet är att varje in- och utandning ska vara lika långa och lika medvetna. Förläng andetagen försiktigt. Räkna tyst för dig själv,  börja med 4 sekunder (eller det antal sekunder som känns naturligt för dig). Andningen ska ske genom näsan och du kan använda Ujjayi om det känns bekvämt för dig.

Kommentera