Mudras

I det österländska tankesättet anses det att kropp, sinne och själ finns i dina händer och det är genom olika mudras som du påverkar det fysiska, mentala och emotionella inom dig.

Mudras är avsedda att rikta medvetenhet och subtil energi och skapa förändringar på fysisk och esoterisk nivå. Baserat på Ayurveda är mudras avsedda att balansera och harmonisera, förhindra och frigöra viktiga och kraftfulla effekter.

Avsikten bakom en mudra betyder så mycket som den fysiska handen positionerar sig – så var tydlig på hur och varför du syftar till att ändra din energi och ställa din avsikt innan du övar. Ta dig tid att arbeta med olika mudras, de kan hjälpa dig att inse vad kroppen och sinnet behöver och att du kan förändra hur du känner,  när du vill.

Handen

Genom att korsa, sträcka, nudda händer och fingrar kan vi ”prata” med kroppen enligt det yogiska synsättet. I den yogiska filosofin tror man att varje område av handen reflekterar en speciell del av kroppen och sinnet.

*Tummen – Jaget, egot, din personliga kreativa drivkraft

* Pekfingret – Kunskap, visdom, självkänsla och expansion

* Långfingret – Karma, din uppgift i livet, mod, att ta ansvar

* Ringfingret – Intuition, nervstyrka, relationer, vitalenergi och hälsa

* Lillfingret – Kommunikation, mental kraft

Vanliga mudras

Gyan Mudra

Pressa tummens topp mot pekfingrets topp med övriga fingrar utsträckta. Denna mudra används ofta under meditation. Den hjälper dig att få ett inre lugn och att ta emot kunskap.

Aktiv Gyan Mudra
Den första delen av pekfingret är böjt under den första delen av tummen. Detta är en kraftfullare mudra än Gyan Mudra och används inom Kundalini traditionen men görs endast när det står så i övningen. Den sägs ge kunskap.

Relaterad bild

Anjali mudra

Anjali är en handposition som symboliserar hängivenhet, kärlek och vördnad. Den är även en vanlig syn runt om i Asien på statyer och bilder inom hinduismen och buddhismen.

Den sägs lugna sinnet och ge harmoni, balans och inre frid. Att föra handflatorna samman aktiverar och balanserar hjärnhalvorna, den kvinnliga och manliga delen, den logiska och intuitiva, den fysiska och mentala delen av oss. Den sägs också lättare kunna föra oss in i ett meditativt tillstånd och även vara en symbol för tacksamhet.

Anjali Mudra (Praying Hands Mudra)

Lotus Mudra

I buddhismen representerar lotusblomman en öppning av hjärtat. Lotusblomman blommar på ytan av vatten, med rötterna djupt under i leran, vilket gör det till en symbol för ljus och skönhet som kommer från mörkret.
Innebörden är att hjälpa påminna dig om att ditt innersta jag/väsen är kärlek och lycksalighet.

För ihop basen av handflatorna, låt tummarna och lillfingrarna på varje hand mötas. Låt de övriga fingrarna öppnar upp till just formen av en blomma.

Bildresultat för lotus mudra

Dhyana Mudra (Buddha Mudra)

Dhyana Mudra representerar en komplett balans och känsla av lugn. Den högra handflatan symboliserar medvetenhet, medan den vänstra handflatan symboliserar existensens illusion. Använd Dhyana Mudra under meditation för att främja koncentration och helande.

Du vilar vänster hand vid naveln, handflatan vänd upp, och höger handrygg vilar i den vänstra handflatan. För ihop tumspetsarna mot varandra för att göra Mudran i sin helhet.

Relaterad bild

Prana Mudra

När du känner låg energi och din meditation är inriktad på att öka vitalitet och energi, är detta en fin Mudra att använda.

Låt toppen av lill- och ringfinger möta tummen och låt lång- och pekfinger vara sträckta.

Prana mudra

Abhaya Hridaya Mudra (Fearless Heart)

Använd denna Mudra för att finna modet att hålla ditt hjärta öppet och älska, särskilt under de svåra tiderna i ditt liv när rädsla, hat eller vrede skapar distraktion. Använd den som en påminnelse till dig själv att hämta kraft inifrån, och lita på att den alltid vilar där och väntar på att bli väckt.
Mod handlar inte om att aldrig vara rädd, utan att möta rädslan när den kommer.

Placera handryggarna mot varandra. Haka lillfinger med lillfinger, lämna ringfinger och haka långfingrarna med varandra, och haka pekfingrarna med varandra. För sedan toppen av ringfingrarna mot tumspetsarna.
Buga huvudet ner eller fäst drishti (blickfokus) på en punkt framför dig.

mudra, yjlive

Ganesh Mudra (Björngreppet)

Vänster handflata är vänd ut från kroppen med tummen pekande nedåt och höger handflata är vänd in mot kroppen med tummen pekande uppåt. Kroka i dina fingrar i varandra. Denna mudra stimulerar ditt hjärta och ger ökad koncentration.
Ganesh

Kali Mudra

Gudinnan Kali representerar förstörelse, omvandling och död. Hon förstör vad som är mörkt och banar väg för ljuset. Kali är hård, stark och kraftfull och att förkroppsliga henne i denna mudra är ett utmärkt sätt att känna sig bemyndigad under din yogapraktik. För att frigöra spänningar, befria dig från negativitet och känna dig kraftfull, träna Kali Mudra i både meditation och asanas.

Forma en pistol med händerna genom att fläta ihop lill-, ring- och långfingrar över varandra, peka pekfingrarna rakt ut och avsluta med att även fläta tummarna samman. Denna Mudra kan hjälpa dig att definiera och pekar ut din riktning. Det sägs även ge dig styrka att stå stadigt i din sanning, och kultivera mod.

Kali mudra

Det finns såklart många fler mudras/handställningar än vad jag har listat här och så mycket mer att läsa om ämnet. Jag har bara skrivit om de som som jag använder just nu.

Kuriosa
Ordet Mudra kommer från sanskrit och översätts till ’försegling’, ’symbol’ eller ’gest’ och är benämningen för de handformationer vi ser inom yoga.

Kommentera