Skapa närvaro – börja meditera

Har du ett liv som snurrar på i raketfart och en hjärna som aldrig riktigt kan slappna av? Att lägga tid på träning och nyttig mat är något många prioriterar – men den mentala hälsan glöms ofta bort.

Meditation är något av det bästa vi kan göra för vår inre harmoni. Bli medveten om dina sinnesrörelser, tankemönster och öka din inre empatiska röst.Att ta några minuter för meditation varje dag hjälper oss inte bara att bli lugnare, utan påverkar enligt forskning även våra hjärnor.
Det handlar om att bli medveten om våra sinnesrörelser och vårt tankemönster samt öka vår inre empatiska röst. Denna medvetenhet får vi kontakt med när vi är helt närvarande i nuet och låter våra känslor och sinnen var helt fokuserade på vad vi upplever där.

Fördelarna med meditation

1. Meditation producerar lyckohormoner, lindrar ångest och verkar smärtstillande

Meditation främjar humörhöjande endorfiner i blodet, vilket ökar välbefinnandet. Dessa biokemiskt framkallade, goda känslor påverkar i sin tur andra områden i ditt känsloliv. Personer som mediterar regelbundet blir lugnare, mer empatiska och mindre benägna att oroa sig för småsaker.

2. Meditation sänker blodtrycket, minskar risken för stroke och hjärtsjukdomar

Vad beträffar meditationens påverkan på hälsan finns det goda nyheter, särskilt när det gäller att sänka blodtrycket och minska risken för stroke och hjärtsjukdomar.

3. Meditation saktar ner hjärnans åldrande och håller kromosomerna unga

Under de senaste åren har ett antal studier pekat på att meditation kan sakta ner hjärnans åldrande. I en studie drar forskare vid UCLA slutsatsen ”att meditation verkar bidra till att bevara hjärnans grå substans, den vävnad som innehåller nervceller”. Detta innebär att ju mer grå substans som kan bibehållas med hjälp av meditation, desto mindre neurologiska problem kommer du sannolikt att få.

4. Meditation ger bättre sömn och är bättre än en tupplur under dagen

Ett stressat sinne och en spänd kropp kommer inte att glida iväg till drömmarnas land utan strid. Kämpa inte, ta inte mediciner, meditera istället. Om du gör det kommer sinnet att lugna sig, kroppen slappnar av och förbereder dig för vila. Och i detta lugna tillstånd kommer det att bli mycket enklare att somna.

Vårt ego

Själva kärnan i närvaron i nuet är det totala accepterandet av det tillstånd som råder i den tidsrymd som vi definierar som nu. Dagens nutidsforskning pratar om en tidsrymd på 2 min.
Däremot ser vårt ego oftast nuet som en väg till ett framtida mål, något som måste uthärdas för att vi ska kunna skörda frukterna senare.
Egot strävar efter att skaffa sig saker och uppnå sina mål, och det vill hela tiden ha mer. Och precis som det inte kan samexistera med medvetenhet och kongruens, överlever det inte heller nuet.
Ibland är det uppenbart att egot inte vill ha förändring så att det ska kunna fortsätta klaga. När vi reflekterar över våra egna tankar kan vi lägga märke till, ”den där rösten i våra tankar”, kanske i samma ögonblick som den klagar över något, och se den för vad den är: egots röst, ingenting annat än ett inlärt tankemönster, en tanke.
 Närhelst du lägger märke till den där rösten inser du också att du inte är rösten utan den som är medveten om den. I själva verket är du den medvetenhet som är medveten om rösten, den medvetenhet som finns i bakgrunden. I förgrunden finns rösten, tänkaren.
På det här sättet kan du bli fri från egot, fri från det observerande sinnet. I samma ögonblick som du blir medveten om egot i dig är det i egentlig mening inte längre ett ego utan bara ett gammalt inlärt tankemönster. Egot förutsätter omedvetenhet.
Medvetenhet och ego kan inte existera samtidigt.
Det gamla tankemönstret eller den gamla mentala vanan kanske överlever och återuppstår under en tid, eftersom den har kraften från flera tusen år av kollektiv mänsklig omedvetenhet bakom sig, men egot försvagas varje gång du blir uppmärksam på det.

Din sociala mask

”Egot är naturligtvis inte den du egentligen är. Egot är din självbild, din sociala mask, det är den roll du spelar. Din sociala mask lever på att bli omtyckt av andra. Den vill styra och lever på att ha makt, för egot lever i ständig rädsla för att inte duga.” Deepak Chopra

Handställningar

Du kan förstärka effekten av din meditation med olika handställningar, här kan du läsa mer om våra vanligaste mudras.