Mantra

Maha Mrityunjaya är ett healingmantra och mitt absoluta favoritmantra, så vackert!

 त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥
Om Try-Ambakam Yajaamahe
Sugandhim Pusstti-Vardhanam
Urvaarukam-Iva Bandhanaan
Mrtyor-Mukssiiya Maa-[A]mrtaat ||

Meaning:
1: Om, We Worship the Three-Eyed One (Lord Shiva),
2: Who is Fragrant (Spiritual Essence) and Who Nourishes all beings.
3: May He severe our Bondage of Samsara (Worldly Life), like a Cucumber (severed from the bondage of its Creeper), …
4: … and thus Liberate us from the Fear of Death, by making us realize that we are never separated from our Immortal Nature.

På svenska:
Vi koncentrerar oss på vårt tredje öga som ligger bakom våra två ögon och det ger oss kraften att känna dig (Lord Shiva) och med detta känner vi oss lyckliga, nöjda och lugna i livet. Vi vet att odödlighet inte är möjlig men en viss förlängning kan ges till vår död av dina krafter Lord Shiva.

Yogatraditionen rekommenderar att vi sjunger mantrat 11 ggr varje morgon.

Trayambakam: En som har tre ögon. Lord Shiva är den enda som har det.
Yajamahe: En som är dyrkad.
Sugandhim: Bra lukt.
Pushti: Välmående, Uppfylld.
Vardhanam: En som ger lycka, välmående, sinnesro och tar hand om dig.
Urvarukmiv: Gilla det eller ingen annan.
Bandhanat: Associerad eller bindande.
Mrityur: Från Död.
Mokshaya: Frigör oss eller skicka oss himmel.
Ma: Inte.
Amritat: Odödlig.

Hur du använder mantra

Du använder mantran för att kontrollera tankeverksamheten under meditation. Mantra kan vara ett ord, ett namn på Gud, eller ett citat ur en religiös skrift. Ett mantra skall konstant gå att upprepa, tills mantrat  följer en både i vaket och sovande tillstånd. Mantra är ett verktyg! Meditation är ett tillstånd och en frekvens är en del av Universum!

108 gånger

Du kan chanta (sjunga) ditt mantra 108 gånger och  med fördel använda en mala med 108 pärlor, vilket är ett heligt antal inom många religioner och filosofier.
Siffrorna 1, 0 och 8 representerar:
1=Alltet
0=Medvetenhet
8=Evighet.
Tillsammans bildar de siffran 9=Fullständighet.
De 12 stjärntecknen gånger de 9 planeterna.
Det finns 54 bokstäver i sanskrit alfabetet. Var och en har ett manligt och ett kvinnligt, Shiva och Shakti. 54 gånger 2 är 108.
 

Vad är skillnaden på mantran och affirmationer?

Ett ”Jag är”-mantra kan fungera som en affirmation, dvs att man intalar sig något som blir till en sanning, ex”Jag är rik”.
Mantran är däremot menade att användas för att stilla sig och se inåt. När du säger ”Jag är”, öppnas din kanal och tar tillbaka din kraft in i nuet. Inom nyandligheten hör man ofta att man säger ”Jag är närvarande”/ ”I Am present”. Det är samma som att stilla sig och samla sig i meditationen. ”Jag är” fungerar även som ”Du är”, eller ”Vi är”, då vi alla är ett. Det kan jämföras med Oneness inom de indiska lärorna eller som att vi är ett med anden inom kristendomen.

Schumanresonansen

Jorden vibrerar till ett spektra av frekvenser som kallas för Schumanresonansen. Även hjärnan har hjärnvågor/vibrationer som har olika frekvenser. Hjärnvågorna delas upp i fyra nivåer:

  1. Beta
  2. Alfa
  3. Theta
  4. Delta

Beta är den frekvens där hjärnan befinner sig i när vi arbetar och gör vardagliga saker, Alfa när vi mediterar, i Theta hamnar vi i hypnos och Delta är precis innan sömn då kroppen återhämtar sig som bäst! Mantran används för att kroppen skall hamna i Alfatillstånd. När kroppen, hjärnan och jorden är i samklang dvs har samma frekvens känner vi oss som mest i balans och vi upplever salighet. Det är när vi hamnar i detta tillstånd som vi upplever klarhet i våra sinnen och ser svaren på svåra frågor som om det vore kristallklart.

 

Kommentera