Ett mala halsband som ska användas vid meditation har 108 pärlor. Den ska ha en större pärla (guru bead) och finns både med och utan tofs.
Att en mala har 108 pärlor finns det flera förklaringar på, en är att siffrorna 1, 0 och 8 representerar Ett ting, Ingenting och Allting (oändligheten). 108 står då för alla dessa i ett och samma tal – Enheten, Tomheten och Oändligheten.
Mala halsband bärs av både män och kvinnor och idag inte bara vid meditation utan många vill bära sin mala som smycke. Personligt och vackert tycker jag.
Divine - mala

MALA- val av mala

Valet av mala beror på syftet du har med den. Vanligen väljer man sin mala utifrån intention eller intuition. Många anser att man dras till rätt mala, att den mala som tilltalar ögat och man tycker är vacker ofta är den malan man behöver. Så är det säkert.
Att bära något du tycker är vackert är helande i sig – Vackra ting är helande oavsett om det är konst, en vacker solnedgång eller en uppsättning Mala-pärlor.

När du bär din mala kan du genom att röra den påminnas om att du inte är ensam, att du är mäktig, fullständig och att allt är möjligt. Låt hjärtat leda dig rätt vid ditt val så att det blir ett möjligheternas halsband, din egen mala.

Calm - mala

MANTRA- den naturliga kraften

Ett mantra är något som man koncentrerar tankeverksamheten på under en meditation. Konstant upprepning av ett Mantra förstärker energi och kraft hos utövaren, och skänker ett inre lugn och harmoni.

Vanliga mantran är;
aum” eller ”ohm”, används av både hinduer och buddhister och symboliserar världssjälen och hela universum

Om mani padme hum” , tibetanskt mantra
Tolkningen av mantrat är många och den som Dalai Lama brukar ge är vacker:
Likt en fågel som inte kan flyga utan två vingar så har all buddhistisk praktik de två aspekterna medkänsla och visdom.
Mani=juvel, symboliserar medkänsla
Padme=lotus, symboliserar visdom
Mantrat sammanfattar därför essensen hos all buddhistisk praktik, all strävan att utveckla hjärta och sinne: Må visdom och medkänsla förenas inom mig!

Sat Nam, betyder ”Jag är sanning”


Du kan säga ditt mantra
tyst, viskande eller högt.

MEDITATION- hur använder jag malan

Sitt i meditationsställning med ögonen slutna. Håll din mala och rulla fram pärlorna med hjälp av tummen i den hand du håller malan. Repetera ditt mantra högt, viskande eller tyst för varje pärla. Den större pärlan symboliserar målet, där stannar du upp, repeterar mantrat igen eller säger en affirmation. För att fortsätta vänder du på malan igen utan hjälp av den andra handen och fortsätter sedan din meditation.
Försök ha fokus på punkten mellan ögonbrynen eller kisande ner på nästippen.
Heal - mala

Alla malas är från SatNam Yoga Jewelry och du kan köpa din mala och andra yogasmycken här.