”May all beings everywhere be happy and free, and may the thoughts, words, and actions of my own life contribute in some way to that happiness and to that freedom for all.”

Dina val – ditt liv

Jag älskar mantran! ❤️ Mantrat Lokah Samastah Sukhino Bhavantu påminner oss om att våra relationer med alla varelser bör vara till nytta om vi själva önskar lycka och slippa lidande. ❤️
Ingen sann eller bestående lycka kan komma från att orsaka andra olyckor. Ingen sann eller bestående frihet kan komma från att beröva andra sin frihet.

Orden fungerar som positiva affirmationer och påverkar dina tankar. När vi tänker snälla tankar om andra upplever vi de på ett positivare sätt, det gäller även oss själva.

Om vi ​​säger att vi vill att varje varelse ska vara lycklig och fri, måste vi ifrågasätta allt vi gör – hur vi lever, hur vi äter, vad vi köper, hur vi pratar och till och med hur vi tänker. ❤️

Tips som skapar mer lycka i livet

Här har jag samlat lite olika övningar du kan utföra för att känna lycka & kärlek till dig själv och livet. Och som alltid behöver du praktisera kärlek och omtanke varje dag. ❤️

Metta (Loving Kindness)

Loving Kindness meditation är djupt rotad i den buddhistiska traditionen. Vi skapar aktivt utrymme för kärleksfulla tankar till oss själva, våra nära och människor omkring och egentligen hela världen. Det du kan ge dig själv och andra är lättare att ta emot.
Här kan du läsa mer om Metta-meditation

Den åttafaldiga vägen

Yogans metoder kan vägleda oss mot rätt handling och en livsstil som styrs av medkännande omtanke för andras lycka. Det första steget mot att förstå kopplingen mellan hur vi behandlar andra och vår egen lycka och befrielse är att titta på de djupare aspekterna av yoga, exempelvis genom att studera Patanjalis Yoga sutras eller den åttafaldiga vägen.

Lagen om karma

Karma betyder handling och innefattar både tanke, ord och handling.
Lagen om karma säger att varje handling orsakar en konsekvens. På samma sätt kan händelser (och effekterna av dem) enbart uppstå när en motsvarande orsak har förekommit. Detta betyder att omständigheten som jag befinner mig i för tillfället är konsekvensen av mina egna tidigare tankar, beslut och handlingar. Att förstå karmalagen ger en djup innebörd till begrepp som ansvar och rättvisa.

Dåtid-nutid
Ibland förstås karmalagen bara till hälften. Någon kan hjälplöst tänka: ”Om det som händer mig nu beror på vad jag har gjort tidigare, kan jag inte göra något åt det.”

Nutid-framtid
Men om det förflutna skapade min nutid skapar också nutidens tankar, beslut och handlingar min framtid.

Istället för att vara ett offer för vårt förflutna, inspirerar karmalagen oss att aktivt delta i skapandet av vårt eget öde.

Mantra

Om mani padme hum betyder ”Juvelen i lotusblomman” och används för medkänsla och acceptans.

Ordet mantra är sammansatt av orden Man, som betyder sinne eller att tänka, och Tra som betyder befria, alltså betyder mantra ett ord som befriar sinnet/tänkandet. Mantran fungerar som positiva affirmationer.

Du använder mantran för att kontrollera tankeverksamheten under meditation. Mantra kan vara ett ord, ett namn på Gud, eller ett citat ur en religiös skrift. Ett mantra skall konstant gå att upprepa, tills mantrat  följer en både i vaket och sovande tillstånd. 
Mantra är ett verktyg!
Meditation är ett tillstånd och en frekvens är en del av Universum!

Här kan du läsa mer om mina favoritmantra:

Gayatri mantra – Gayatri mantra sägs stimulera vår inre visdom, lugna våra tankar och känslor och förbereda oss för meditation. 

Om Namah Shivaya – Shivamantra som används för att odla inre styrka och oräddhet. Och för att hylla det gudomliga inom dig.

Maha Mrityunjaya är ett healingmantra och mitt absoluta favoritmantra.

Här kan du lyssna på mantrat Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Kommentera