Livets 7 andliga lagar kan läras in och sedan tillämpas under veckans 7 dagar och i boken (skriven av Deepak Chopra) står det att man kan börja på en söndag och praktisera en lag för varje dag.
En fin början är att avsätta ca 30 minuter till meditation morgon och kväll.

Söndag – Lagen om oändliga möjligheter.
Universum är ren energi. Människor också. Ur den energin kan vad som helst skapas. När vi kommer i kontakt med vår sanna essens kommer vi också i kontakt med skapandet och universums oändliga möjligheter.

Sträva efter stillhet, meditationens tystnad mellan tankarna. Låt bli att döma eller kritisera dig själv och andra. Iaktta dig själv och naturen runt dig genom dina sinnen för att på det sättet öva upp känslan av din tillhörighet till helheten. Se en solnedgång, lyssna på regnet, fåglarna eller något annat som visar på naturens storhet och din delaktighet i den.

Om bhavam namah = Jag är absolut existens.

Måndag – Lagen om att ge.
Alla relationer handlar om att ge och ta emot. En växelverkan, ett utbyte som är en grundval i universums energiflöde. Att ge är att vara i det flödet.

Du har ett konstant utbyte med hela din omgivning, och din livskraft cirkulerar genom givande och mottagande. Ha avsikten att skapa lycka åt både givaren och mottagaren. Vi får det vi ger och ger det vi får när vi ger och tar emot från hjärtat.
Öva dig i tacksamhet, över att blivit född och att få leva och uppleva livet. Här kan du läsa om metta-meditation.

Om vardhanam namah = Jag ger näring åt min omgivning.

Tisdag – Lagen om karma eller orsak och verkan.
Varje handling har en energi som återvänder till oss. Vi väljer varje dag, hela tiden vilken energi vi vill ha i vårt liv.

Det som händer i nutid är resultat av de val du gjort i det förflutna. Varje handling du gör alstrar ett resultat. Det gäller att bli medveten om valmöjligheterna i varje val.

Var närvarande i nuet. Fråga dig om konsekvenserna av varje val. Lyssna på ditt hjärta och din inre röst och tänk på att även om många andra gör på ett visst sätt behöver det inte vara bra.

Om kiryam namah = Mina handlingar ger positiv karma.

Onsdag – Lagen om minsta ansträngning.
Universum skapar med självklarhet och utan ansträngning eller kamp. Utan motstånd. Det är principen om harmoni och kärlek. När vi agerar med kärlek, agerar vi enormt kraftfullt och i stark medvind.

Naturens intelligens verkar med spontan lätthet. När du agerar utifrån själen kan du utnyttja kärlekens kraft till läkning, förändring och utveckling. När du varken dömer andra, eller försvarar dig själv skapar du; -Minsta ansträngning.
Inom yogan vet vi att det blir bättre resultat genom att slappna av än att plåga sig förbi kroppens gränser. 

Acceptera dig själv, andra och de situationer du befinner dig i som att det är resultat av de val du tidigare gjort. Gör inte motstånd mot nuet, då gör du motstånd mot verkligheten.

Ta hand om din kropp genom lämplig träning och rätt näring. Släpp behovet att försvara dina synpunkter, eller försök att övertyga andra.

Go with the flow
Vi kan åstadkomma mer trots att vi gör mindre om vi slutar att kämpa och väljer att följa flödet.

Om daksham namah = Mina handlingar ger maximal fördel med minimal ansträngning.

Torsdag – Lagen om avsikt och önskan.
Alla intentioner bär på fröet till att de ska infrias. Allt är energi och information och kan manifesteras. Energi som tar form.

Din fysiska kropp är inte avskild från universums kropp. Det innebär att du kan påverka energin i din omgivning genom uppmärksamhet och intention.

Uppmärksamhet aktiverar och intentionen förändrar. Om du vill att något ska växa sig starkare i ditt liv bör du rikta uppmärksamheten mot det, om du vill att något ska minska bör du rikta bort uppmärksamheten.

Om Ritam Namah = Mina intentioner och önskningar stöds av kosmos.

Fredag – Lagen om oberoende.
Non-attachment. Släpp taget om resultatet men inte om avsikten. Oberoendet kräver tillit och trygghet. Förvissad om att det att ordnar sig. Utan rädsla.

För att vinna något i den här världen måste du öva på att släppa din bindning till det du vill ha. Bindning grundar sig på rädsla och otrygghet men den enda genuina trygghetskällan är ditt sanna jag. Var öppen och flexibel, bejaka ovissheten. Låt problemen lösa sig själva.

Om Annandham Namah = Mina handlingar är fria från bundenhet vid resultatet.

Lördag – Lagen om dharma eller livets syfte.
Alla har en unik förmåga. Kombinera den med att ge till andra. Vänta inte med att uttrycka den förmågan. Låt världen få ta del av den.

Dharma är sanskrit och betyder ‘syfte i livet’. Lagen om dharma säger att vi har tagit manifestation i fysisk form för att fullgöra ett syfte.

Dharma har tre komponenter:

  1. Vi är andliga varelser som tagit fysisk form (inte tvärtom!).
  2. Vi har unika förmågor och alla har en livsuppgift. Du har unika talanger. Det finns behov i världen som dina talanger är lämpade att tillgodose och när världens behov matchas med din kreativitet fyller du din livsuppgift, din dharma.
  3. Du ska tjäna mänskligheten. Den inre dialogen hos en människa som befinner sig i samklang med sin dharma handlar om ”hur kan jag tjäna? och ”Hur kan jag vara till hjälp?
    När du kombinerar förmågan att uttrycka din unika talang med att tjäna mänskligheten, då drar du full nytta av lagen om dharma.

Om Varunam Namah = Mitt liv är i harmoni med kosmos.

Ur boken: Universums sju andliga lagar av Deepak Chopra.

Kommentera