Följ denna underbara röst genom ashtangayogans alla positioner i första serien.

Harmony har sin hemsida här.

This yoga is not for exercise. Yoga is showing where to look for the soul – that is all.  — Sri K Pattabhi Jois