Från det ögonblick Laruga Glaser ställde sig på yogamattan kändes det som hemma. Efter att ha studerat andlig filosofi i tonåren grundligt, upptäckte hon yoga 1996 och lockades omedelbart till den mentala aspekten av praxis. Hon fann Ashtanga Yoga två år senare och engagerade sig i att vara en hängiven utövare.

Laruga beslutade så småningom att lämna sitt jobb i företagsvärlden för att undervisa yoga på heltid. Hon undervisade i Mysore-stil i Ohio i några månader innan hon åkte till Indien för att lära sig Mysore-metoden att undervisa.

Nu, efter 20 år med att utöva Ashtanga Yoga, leder Laruga Mysore-programmet på Yogayama i Stockholm och undervisar workshops och retreat runt om i världen. Hon hämtar inspiration från sin dagliga praxis, sina årliga resor till Mysore och långsiktiga studier med sina lärare, den sena Sri K. Pattabhi Jois, och nu hans barnbarn, R. Sharath Jois. Hon är certifierad för att lära ut Ashtanga Yoga av The Shri K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute, en ära som endast ges till ett utvalt antal människor i världen. Laruga strävar efter att skapa ett utrymme för studenter som öppnar, utmanar och inspirerar dem att gå in i sin egen varelse och uppleva sin fulla potential.