Var 17:e minut får någon i Sverige stroke!

Trots att stroke är en av våra stora folksjukdomar är kunskapen hos allmänheten dålig. Nu pågår kampanjer både i TV och på skolor runt om i landet med syfte att uppmärksamma oss alla på HUR vi ska känna igen symptomen för stroke.

 Tiden är den viktigaste faktorn! Ring 112 om personen uppvisar något av nedanstående symptom.

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Och det är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar och död i Sverige. Mer information om Stroke finns att läsa på Riksförbundets hemsida.

Kommentera