Det finns många lager av varande brukar jag säga på mina klasser. Spänningar vi bär på kan bero på saker vi gjort, sagt, känt eller låtit bli att göra, säga eller känna. Allt som inte resonerar till ditt hjärta lämnar ett avtryck i dig. För att öka förståelsen kan man studera sina koshas.

Det finns fem koshas (lager) och för varje lager vi tar oss igenom påverkas nästa lager så att vi kan fortsätta djupare in till kärnan, Atman.
Föreställ dig en rysk docka som du kan öppna och hitta ännu en docka innanför.
En kosha är en täckmantel av Atman, eller Självet enligt Vedantisk filosofi.

Atman (Självet)

Enligt hinduismen är Atman den individuella själen, det djupaste inre i allt levande. Den mänskliga kroppen kan åldras och gå sönder men det kan inte Atman som lever vidare från kropp till kropp.

Våra 5 koshas

1. Annamaya kosha – den fysiska kroppen
Den som vi ser, tar på och upplever allt genom. När du äter eller praktiserar yoga ger du näring till, och är i, den första ryska dockan. Detta är den yttersta koshan. Vad vi äter har stor betydelse för hur vi mår och att praktisera yoga kan göra kroppen mer rörlig och släppa på fysiska spänningar och blockeringar.

2. Pranamaya kosha – energikroppen
Andningen får livsenergin att flöda i vår kropp. Genom andningsövningar (pranayama) kan vi påverka energins flöde genom alla nadis (energikanaler) i kroppen och lösgöra blockeringar på ett mer subtilt plan.

3. Manomaya kosha – sinneskroppen (egot)
Dina fem sinnen. Hur vi uppfattar det som sker oss är kopplat till nervsystemet. Det är här egot existerar. Här finns vår fulla potential, men det är också här vi skapar våra begränsningar. När vi utsätter våra sinnen för intensiv stimuli, och inte avsätter tid för tystnad och återhämtning, rubbas balansen i denna kosha.

4. Vijnanamaya kosha – visdomskroppen
Intellektet, skapas av kombinationen kunskap och inre upplevelse. Här sitter vår urskiljningsförmåga och vilja. Denna kosha inkluderar även medvetenhet samt det som kallas buddhi – vår inre observatör. Den vakna delen av oss som vi med yoga och meditation strävar efter att komma i kontakt med.

5. Anandamaya kosha – lycksalighet
Här kommer du i kontakt med din inre sanna själ som är absolut ren sanning och skönhet. Här finns atman. När vi når in i denna innersta kärna kan man förklara det med att känna ett “flow” och du inser att du är en del av allt runtomkring dig.

3 Gunas

Atman är det gudomliga i varje varelse och är bortom 3 Gunas eftersom det inte har något ursprung och slut.
Gunas är sattva, rajas och tamas. De kan översättas med salighet, lidelse och tomhet. De finns i allting och överallt. Fluktuationerna mellan dessa tre är det som präglar vår upplevelse av tillvaron, som en slags mental väderlek.

Att sträva efter ett sattviskt tillstånd är önskvärt. Ju mer sattva, desto bättre.

  • Sattva: Balanserad, harmoni, renhet, hälsa och välbefinnande
  • Rajas: Aktivitet, rastlöshet, stress och ilska
  • Tamas: Slöhet, tröghet och lättja

Kommentera