Ordet mantra är sammansatt av orden Man, som betyder sinne eller att tänka, och Tra som betyder befria, alltså betyder mantra ett ord som befriar sinnet/tänkandet. Mantran fungerar som positiva affirmationer.

Gayatri mantra

Gayatri mantra sägs stimulera vår inre visdom, lugna våra tankar och känslor och förbereda oss för meditation. 
Att sjunga mantrat renar den som sjunger, och att lyssna på det renar den som lyssnar.
Det sägs att det den här heliga bönen om fred och gudomlig visdom till alla varelser rör sig i en spiral från hjärtat av sångaren, genom hela universum.

Om-bhur, bhuvah, Svah (Bhūr bhuvaḥ svaḥ  )
tat savitur varenyam (Tát savitúr váreṇyam )
bhargo Devasya dhimahi (Bhárgo devásya dhīmahi )
dhiyo yo nah prachodayat (Dhíyo yó naḥ pracodáyāt)

Översättning:
Oh Du som upprätthåller Universum
Från vilken allt levande utgår
Och till vilken allt levande återvänder
Avtäck för oss Den Sanna Andliga Solens Ansikte
gömd bakom en skiva av gyllene ljus
Så att vi må förstå Sanningen
Och utföra vårt fulla åtagande
När vi färdas till dina heliga fötter

Malin Berghagen har en fin tolkning av mantrat:
”Solgguden, hör min röst.
Inspirera oss och till att behålla 
det gudomliga ljuset i våra liv och i vårt inre.”

När man sjunger mantran är det inte så viktigt att förstå innebörden av mantrat, det räcker att känna ljuden och vibrationerna som uppstår i kroppen. Alla stavelser i Sanskrit lär vibrera i olika delar av kroppen och är helande i sig. Här kan du se var stavelserna ska kännas.

Kommentera