Vad är Chakrasystemet?

Ordet chakra är sanskrit och betyder livsenergihjul ”hjul av virvlande energi”. Våra 7 största chakran finns längs kroppens ryggrad samt ett ovanför hjässan. Genom våra chakra flödar och fördelas energin ut i resten av kroppen där varje vibrationsnivå motsvarar en färg i regnbågen. Generellt kan man säga att ett chakra som fungerar harmoniskt tar in energi, men när vi projicerar våra tankar på omvärlden så sänder det ut energi.

Det vi upplever lagrar vi som erfarenheter i våra chakran, och de spelar var och en sin egen roll där varje chakra har sin egen betydelse för vårt fysiska, emotionella, mentala och andliga välbefinnande, de 7 chakrana påverkar varandra inbördes och samspelar i högsta grad med vår personlighet.

Kropp & själ

Det sägs att kropp och själ är bundna till varandra och speglar varandra genom livet. Detta är ett samband som ibland väcker besvär,  som när fysisk smärta eller obalans uppstår. 
Men hur samarbetar den fysiska och den andliga dimensionen inom oss? dessa system som i grunden rör sig med helt olika frekvens.

Inom yogan pratar man om andliga energiportaler som har förmågan att transformera energi mellan det andliga och det fysiska och vidare genom en mängd förfinade system. De finns inte i kroppen men är bundna till den. De utgör ett nätverk som man ofta förenklar till att handla om de sju mest centrala portalerna, våra chakra.

CHAKRAGUIDEN: Vilka chakran finns det? | Yoga World

Dina 7 större chakran

Här beskriver jag lite om vad de olika chakrana representerar i kroppen. Kom ihåg att balansen är det viktiga och att du själv har kraften att skapa den. Man kan göra på många sätt, det finns både meditationer och yogapass som riktar sig till chakrabalansering men underskatta inte din egen förmåga till läkning, se tipsen nederst på sidan. Det är det du gör varje dag som gör skillnad.

Muladhara – Rotchakra – Röd
När vi har en god kontakt med vårt rotchakra får detta oss att känna en grundtrygghet och samhörighet med andra. Vi känner oss trygga gällande det materiella, vår ekonomi och arbete i livet.

Vid en obalans kan exempelvis tecken som problem med blodcirkulationen, i våra könsorgan samt smärta i nedre delen av ryggraden uppstå. Vi kan även uppleva en otrygghet och utveckla ytliga egenskaper som fixering vid karriär och materiella saker. Känslor som ilska och utmattning kan också komma krypandes.

Swadhistana – Sakralchakra- Orange
Vårt sakralchakra (navelchakra) är kopplat till känslor som livsglädje, passion, kreativitet, spontanitet, sexuellt självförtroende men även ilska. Ett välfungerande navelchakra lämnar dig med en sund känsla.

En obalans kan visa sig genom att man förlorar kontrollen över sina känslor eller utvecklar ett överdrivet beroende till andra människor, men också göra dig överdrivet oberoende/självständig. Rent fysiskt kan detta visa sig genom att det förekommer sjukdomar i fortplantningsorganen, urinvägarna, ischias och problem med bäckenbotten.

Manipura Solarplexus chakra- Gul
I magen sitter vår styrka, vårt självförtroende och magkänslan, helt enkelt kärnan i vem du är. Den gula färgen står för valmöjlighet och kraften att välja, och för ljus och healing. 
God balans i chakrat balanserar vår självsäkerhet, så att vi känner en inre styrka men förblir ödmjuka. Den ger oss möjligheten att agera istället för att reagera.

En obalans här, kan visa på våra mest vanliga magsjukdomar, så som magsår, tarmbesvär, ätstörningar, diabetes, leverproblem och svullen mage. Magsjukdomar kan också visa på ouppklarade situationer som påverkat våra känslor och som sedan satt sig i magen och skapat en obalans.
Den kan även resultera i för mycket eller för lite självsäkerhet – vi kan bli antingen överkaxiga eller överkritiska mot oss själva – och en oförmåga att kompromissa.

Detta chakra hjälper oss att våga och tro på oss själva. Detta leder i sin tur till att vi blir inspirerade, finner livsglädje, viljestyrka och framåtanda.

AnahataHjärtchakra- Grön
Hjärtchakrat är själens mottagnings,- och känslocentrum. Denna delen har stor betydelse för vår hälsa och styrka. Det är här vi lär oss leva i kärlek, medkänsla och harmoni. Att älska sig själv och andra, inre trygghet, se sitt egenvärde och att känna innerlig glädje. Det är vårt centrum för känslor som tillit, glädje, acceptans och förlåtelse. Den starkaste kraften som vi besitter är ren kärlek.

Hjärtchakrat har en direkt inverkan på hjärta, lungor, armar och händer. När det är i obalans kan försämrad blodcirkulation, högt eller lågt blodtryck samt olika hjärt- eller lungsjukdomar uppstå.

Andra tecken på att hjärtchakrat är i obalans är medberoende, manipulativa beteenden, en känsla av värdelöshet och en oförmåga att anförtro sig till andra. Du kan känna dig ensam och isolerad, samt känna att du inte passar in.

Ett sätt du kan skapa balans i ditt hjärtchakra är genom meditation, du hittar flera hjärtmeditationer på Youtube. Min favorit är denna:

Vishudda Halschakra- Blå
Här sker vår sanna kommunikation, ljud och skapande uttryck via tanke, tal och skrift. Hur vi tar in och för ut våra värderingar och vår kunskap styrs härifrån. Även här samlas känslor för tillit, glädje, acceptans och förlåtande.

Överskott på energi i detta chakra kan visa sig genom överdriven pratsamhet och svårigheter att lyssna.

Obalans kan visa sig genom koncentrationsbrist, stammande, nervositet, talsvårigheter, klåda, hjärtbesvär, osäkerhet, matsmältnings- och IBS-tarmproblem.

Man kan få svårigheter med att kommunicera, problem med att uttrycka vad man tycker och egentligen känner och att sätta gränser mot andra personer. Fysiskt kan det visa på problem med struma, halsont, heshet, munsår skolios, nackvärk, stämbandsbesvär.

Ajna – Trejde ögat chakra- Indigo
Här finner vi intuition, inre vägledning, energier, andligt medvetande fantasi och ljus. Tredje ögat hjälper oss att se oss själva som vi är och att vi hittar vårt inre lugn och harmoni. Detta kallas också visdomens chakra, då den har med vår logiska och intellektuella förmåga att göra. Den hjälper oss att lyssna på vår inre röst. Även att skilja på tankar som kommer från rädsla och de som faktiskt kommer från vår inre styrka.

Vid obalans visar detta att vi inte litar på vår inre vägledning och mediala förmågor. Fysiska problem kan visa på huvudvärk, öronproblem, bihåleproblem och även synfel

Sahasrara – Kron chakra- Violett
Kronchakrat är centrumet för inspiration, andlighet, energi, healing och kontakt med Universum Det är den förenande länken till ditt högsta och bästa jag. Dess uppgift är att hjälpa oss att förstå den andliga sidan av livet, låta andligheten bli en del av oss samt att vi ska våga låta den vägleda oss. Kron-chakrat är ingången för livskraften som genomströmmar hela den fysiska kroppen och de sex nedre chakrana, kronchakrat har förbindelse med hypofysen.

Vid obalans kan vi känna oss splittrade, nervösa och otrygga. Vi kan även har svårt för att se framåt. Rent fysiskt kan det visa problem med hjärnan och nervsystemet och kronisk trötthet.

Vad påverkar chakrasystemet?

Livsenergi – Prana (chi)

Allt kräver energi, även din kreativitet. När det gäller kreativitet är ”bensinen” din livsenergi. Du kan lätt känna när din kreativa energinivå är hög. De dagarna då solen lyser starkare, dina steg är lättare, och du känner för att anta alla utmaningar. Sådana dagar är sinnet alert och tankarna löper fria och obehindrade.
Du kan också lätt känna igen motsatsen. Dagar när du är trött eller stressad av pressen från alltför många saker som väntar på att bli gjorda. Alla omkring dig pockar på din uppmärksamhet och inboxen fylls upp snabbare än du kan tömma den.

Här kan du se hur de stora energikanalerna går

Prana är vitalitet, livskraft eller livsenergi som man menar flöda genom kroppen i energikanaler som vi i yoga kallar nadis och inom kinesisk medicin, meridianer. De tre viktigaste är:

Sushumna – Går från rot- till kronchakrat (från svanskotan genom hela ryggranden och upp till toppen av hjässan.) Det är den centrala energi kanalen. 

Ida – Är sammankopplad med månen, den kvinnliga energin, kylande/svalkande effekt. Slingrar sig som en orm längs Sushumna och slutar i vänster näsborre. 

Pingala – Är sammankopplad med solen, den manliga energin, värmande/upphettande effekt. Slingrar sig som en orm längs Sushumna och slutar i höger näsborre. 

Du kan balansera Ida och Pingala genom växelandning, läs mer här.

Hur kan du påverka din livsenergi?

Jag skulle vilja påstå att kärleken är grunden till liv och till kvalitén på livet. När vi handlar utifrån hjärtat gör vi gott och det präglar allt runt oss. Att ta för vana att lyssna på kroppen kräver övning och ju mer du övar desto självklarare och enklare blir det. Vår kropp talar sitt tydliga språk och när du inte har lyssnat på ett tag så begränsar kroppen dig på ett eller annat sätt, för att du ska ges en möjlighet att stanna upp och tänka efter.

När vi tappar livsenergin

Den som driver sig för hårt utan att unna sig perioder av vila för att skapa lugn i tankeverksamheten råkar för eller senare ut för att tillvaron börjar gunga. En förklaring är att livskraften, Prana, gått förlorad och utan den tappar vi i tur och ordning: livsglädje, stabilitet och tillit. För att komma tillbaka till livet behöver vi göra förändringar och som med allt annat. Ju mer man investerar i sig själv ju mer får man tillbaka så allt är upp till en själv.

Tips på att öka livsenergin

  • Få tillräckligt med sömn – det absolut viktigaste
  • Ät hälsosamt – lätt energi -> lätt sinne
  • Träna regelbundet – ökar självkänslan på många plan
  • Njut av fysisk kontakt – beröring är livsviktigt
  • Minska stressen i vardagen – minimera antal måsten, be om hjälp
  • Hantera din tid – prioritera rätt, välj bort
  • Leta efter inspiration – försök att utmana dig själv minst en gång varje dag genom att göra något annorlunda
  • Hitta din passion – hitta en djupare mening, något som får dig att må bra
  • Sträva efter lycka – odla, vårda & vattna positiv energi som kan komma till uttryck i vänskap, kärlek, medkänsla, och uppskattning av allt omkring oss

A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love. – Max Muller

Kommentera