delta_features_1

EU:s livsmedelsverk: bisfenol kan skada bröst, njurar och lever

EU saknar krav på märkning av plastflaskor och Bisfenol A har blivit något av en symbol för frågan om hormonstörande kemikalier. Det regelverk som under många år legat till grund för godkännande av sådana ämnen tar inte hänsyn till hormonella risker med exponering under lång tid av låga doser, utan utgår ifrån risken för akut förgiftning. Test på råttor har i många fall visat på hormonella störningar och skador på hjärnan och nervsystemet, fortplantning och en ökad risk för fetma. Byt vattenflaska!

Läs mer här.

Köp en snygg designad & BPA-fri vattenflaska här.