Mantra för frihet och glädje

Ett mantra är ett ljud, en stavelse, ett ord eller en grupp av ord som anses kunna ”framkalla transformation” (andlig transformation).

I ashtangayoga inleder och avslutar vi genom att recitera ett mantra. Inledningsmantrat kommer från Yoga Taravali, en text av filosofen Sankaracharya (700 f.kr). Mantrat innehåller referenser till indisk mytologi, en hyllning till ”den högsta gurun” och även Patanjali, som anses vara författare till Yoga Sutras. En guru är en lärare som vägleder människor från mörker till ljus. Gu betyder mörker och Ru betyder ljus.

ASHTANGA MANTRA

(inledningsmantra)

Om

Vande Gurunam charanaravinde

Sandarshita svatmasukavabodhe

Nishreyase jangalikayamane

Samsara halahala mohashantyai

Abahu Purushakaram

Shankhacakrsi dharinam

Sahasra sirasam svetam

Pranamami patanjalim

Om

Översättning:

Jag bugar mig inför Guruerna

som ger oss gränslös lycka & avlägsnar villfarelsen,

det gift som uppstår ur livets & dödens virvel.

Jag respekterar djupt den upplysta Patanjali.


Yogafilosofi kan vara så många olika saker. I Patanjalis Yoga Sutras – en bok om sinnet, hur sinnet fungerar, och hur du kan nå bortom sinnets dagliga skiftningar hittar du yogans åtta delar.

Definitionen av yoga enligt Patanjali är ”chitta vritti nirodhah” – ett sinnestillstånd utan problem och oro, utan vrede eller rädsla, ett sinne präglat av stillhet och tilltro, oavsett var du befinner dig i livet, som gör det möjligt för dig att fokusera på vad du gör just nu.

Att studera sutrorna hjälper dig att lära känna dig själv och att integrera den här kunskapen i din asana- och pranayamapraktik och framförallt – i ditt liv.


Lokah Samastah Sukhino Bhavantu” a Sanskrit mantra which means:
“May all beings everywhere be happy and free, and may the thoughts, words, and actions of my own life contribute in some way to that happiness and to that freedom for all”.

MANGALA MANTRA

(avslutningsmantra)

Om

Swasthi-praja bhyah

pari pala yantam

Nya-yena margena

mahi-mahishaha

Go-bramanebhyaha

shubamastu-nityam

Lokaa-samastha

sukhino-bhavanthu

Om

Shanti, shanti, shanti

Översättning:

Låt välfärden komma,

låt själen och kroppen renas.

Låt härskare regera rättfärdigt

och låt alltid fred, blidhet,

bildning & gudomlighet råda.

Låt lycka och godhet finnas över hela världen.

Frid, frid, frid