Symboler av olika slag betyder mycket för vissa och ingenting för andra.

Jag gillar symboler!

OM som är ett välkänt hinduiskt tecken symboliserar universum eller världssjälen. För hinduer betyder OM andlig fullkomlighet och för buddhister är det en helig symbol. Man använder ofta ordet OM som mantra vid meditation. (En annan vanlig stavning av ordet är AUM.)

Nu hittar du fina OM armband i yoga-shopen My Karma.

Namaste!

OM-armband
Handgjort armband med OM-tecken.

Kommentera